Praca na magazynie. Zastosowanie systemów ERP

Rosnąca konkurencja, dynamicznie zmieniające się potrzeby klientów coraz większe wymagania odnośnie jakości i szybkości usług wymuszają na przedsiębiorcy użycie coraz bardziej innowacyjnych i skutecznych rozwiązań. Podstawą prawidłowego przebiegu procesu zaopatrzenia jest odpowiedni obieg informacji oraz traktowanie tego aspektu na równi z dostępnością zasobów jak: środki pracy, środki pieniężne, wydajność pracowników, przedmioty pracy. Powszechne staje się zatem wprowadzenie zintegrowanych systemów informatycznych, które wpływają na obniżenie kosztów i zwiększenie przychodów przedsiębiorstwa.

Praca na magazynie. Zastosowanie systemów ERP

Proces zapatrzenia dziś odbywa się niezależnie od przedmiotu prowadzonej działalności. Zakup materiałów i środków pochłania bardzo wiele nakładów finansowych, z tego powodu też decyzje w zakresie zaopatrzenia powinny być podejmowane bardzo ostrożnie i rozsądnie. Przepływy informacyjne tworzą się pomiędzy przedsiębiorstwem a dostawcą. Organizacja przepływu informacji w procesie zaopatrzenia obejmuje stworzenie odpowiednich kanałów komunikacji.Obszary współpracy systemy ERP z magazynem. Program magazynowy wpiera wszelkie obszary zarządzania przedsiębiorstwem. Pomaga w:

  • Planowaniu i zakupie surowców czy materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa
  • Finalizowaniu procesu dostaw
  • Harmonogramowaniu planu magazynu
  • Sterowaniu zlecaniami. Generowaniu zamówień i śledzenia zleceń magazynowych czy wysyłkowych
  • Planowaniu zdolności produkcyjnej. System pozwala ocenić czy plany produkcji, sprzedaży i harmonogram są możliwie do wykonania
  • Integracji całego procesu zaopatrzenia z działalnością logistyczną
  • Zapewnienie stałego powiązania dostawców wszystkich szczebli kooperacji z przedsiębiorstwem
  • Kontrola jakości i zsynchronizowanie wszystkich strumieni dostaw z uwzględnieniem zależności ilościowych i czasowych
  • Konstrukcja systemu ewidencji, obserwacji i kontroli przebiegu tych procesów

Dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa ukierunkowany na zmieniające się potrzeby rynku, jest możliwy głównie poprzez zastosowanie systemów informacyjnych w obszarze logistyki. Zwrot z inwestycji jest możliwy. Unowocześnienie firmy, wzrost rentowności, większe obroty czy utrzymana na odpowiednim poziomie ilość zapasów – to tylko niektóre udogodnienia z wyprowadzenia zintegrowanego systemu do przedsiębiorstwa. Przede wszystkim systemy ERP pomagają usystematyzować i przyspieszyć proces generowania raportów oraz zestawień z przeprowadzonych transakcji logistycznych i finansowych, ułatwia to tym samym dostęp do najważniejszych informacji o aktualnej sytuacji firmy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *